Tapetništvo ZOFA
Danica Bokal Debeljak s.p.
Vešter 12, 4220 Škofja Loka

04 512 28 54 - Telefon / Faks
041 80 91 91 - GSM